INNOVENS MCA 35 - Hesbart - Ogrzewanie - Instalacje - Łazienki

INNOVENS MCA 35 2

ZGODNY z dyrektywą ErP

  • Wyposażony do pracy z gazem ziemnym H
  • Możliwość dostosowania do gazu ziemnego L i propanu – prosimy skonsultować z nami
  • Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (homologacje C13x, C33x i C93x), do komina (homologacja B23p), i adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE (homologacja C43x) (opcje)
  • Możliwość pracy w kaskadzie
  • Roczna sprawność eksploatacyjna do 109 %